Suyu Arayan Adam - Şevket Süreyya Aydemir - PDF E-Kitap Oku, İndir
Suyu Arayan Adam – Şevket Süreyya Aydemir

Suyu Arayan Adam – Şevket Süreyya Aydemir

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2016
Eklenme: Eylül 11th, 2018
Dil: Türkiye
Sayfa: 488
Yazar: Şevket Süreyya Aydemir

394 Kişi Tarafından Görüldü

Bu kitap, ilkokul öğretmeni olarak yetişmek üzereyken, Birinci Dünya Harbinde savaşa katılan ve sonra Büyük Turan’ı kurmak yolunda Kafkas, Hazer ülkelerine koşan bir Türk gencinin hikayesidir. Şimdi bu yeni baskısını sunduğumuz bu eserin yazarı Şevket Süreyya Aydemir; Rusya’da, Sovyet inkılabı cereyan ederken, aralarında Enver Paşanın da bulunduğu önemli şahsiyetlerle karşılaşmıştı. Yazar, Rusya’da tahsilini tamamlayarak memleketine dönmüş, hayatın acı ve tatlı çeşitli olaylarını yaşamıştır. Sonra devletin yüksek hizmet mevkilerinde çalışan Şevket Süreyya Aydemir’in hayat hikayesi, Orta Anadolu bozkırında bir “toprağa yöneliş”le biter.”Suyu Arayan Adam”da yüzyılımızın, Avrupa’dan Çin’e ve Himalayalara kadar uzanan çeşitli problemlerini de bulacaksınız.


Dieses Buch ist eine Geschichte eines türkischen Genies, das sich im Ersten Weltkrieg dem Krieg anschloss und dann in den Kaukasus, Hazar-Ländern, auf dem Weg zur Gründung des Großen Turan lief, während er als Grundschullehrer aufwuchs. Wir präsentieren jetzt diese neue Ausgabe dieser Arbeit Şevket Süreyya Aydemir; Während der sowjetischen Revolution begegnete er in Russland wichtigen Persönlichkeiten, darunter auch Enver Paschan. Der Autor absolvierte sein College in Russland und kehrte in seine Heimatstadt zurück und lebte verschiedene schmerzhafte und süße Ereignisse des Lebens. Dann endet die Lebensgeschichte von Şevket Süreyya Aydemir, der in hohen Dienststellungen des Staates arbeitet, in einer “Landung” in der zentralanatolischen Steppe. “Suyu Arayan Adam” wird verschiedene Probleme von Jahrhunderten bis nach Europa und China und Himalaya finden.


This book is a story of a Turkish genius who joined the war in the First World War and then ran to the Caucasus, Hazar countries on the way to establishing the Great Turan, while growing up as a primary school teacher. We now present this new edition of this work Şevket Süreyya Aydemir; In Russia, while the Soviet Revolution was taking place, he encountered important personalities, including Enver Pashan. The author completed his college in Russia and returned to his hometown, living various painful and sweet events of life. Then the life story of Şevket Süreyya Aydemir, who works in high service positions of the state, ends in a “landing” in the Central Anatolian steppe. “Suyu Arayan Adam” will find various problems ranging from centuries to Europe and China and Himalayas.

Bir önceki yazımız olan Kumral Ada Mavi Tuna - Buket Uzuner başlıklı kitabımızda Kumral Ada Mavi Tuna, Kumral Ada Mavi Tuna epub indir ve Kumral Ada Mavi Tuna epub oku hakkında bilgiler verilmektedir.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.