Kadın Psikolojisi – Nevzat Tarhan

Kadın Psikolojisi – Nevzat Tarhan

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2012
Eklenme: Mart 10th, 2019
Dil: Türkçe
Sayfa: 255
Yazar: Nevzat Tarhan

71 Kişi Tarafından Görüldü

Psikolojik farklılıkların analizi
Kadın erkek ilişkileri
Kadınlara has ruhsal sorunlar
Kadınlarda görülen başlıca kişilik tipleri
Kadınlar neden daha çok konuşur?
Modernizmin dayattığı cinsiyet kimlikleri
Kadının sömürülmesi
Kadının ideal erkek tipi
Sorunla baş edebilme açısından kadın erkek farkı
Kadındaki beğenilme duygusu
Ev hanımlığı bir kabus mu?
Şiddet uygulanan kadında görülen rahatsızlıklar
Evliliğin belkemiği “biz” duygusu
Modern dünyanın poligamisi: Çok ilişkili evlilikler
Feminizmin evlilik üzerindeki etkileri
Terkedilme korkusu
Aşkta kadın erkek farkı
Annelik psikolojisi
Biyolojiden inanca kadın
Kadına ve erkeğe mizahî bir bakış

Toplumda yanlış geleneksel yargılarla kadın ikinci sınıf bir varlık gibi görülürken, modernizm cinselliği kadın politikası olarak sunuyordu. Kadını toplumsal yaşamdan dışlayan geleneksel eğilim, feminist tepkiyle karşılaşınca kadın erkek savaşlarına dönüşüyordu.

Bu tartışma içerisinde kadınlar, erkek egemen kültürün şekil değiştirmiş rolleri arasında kurban ediliyor, evlilikler ve çocuklar heba oluyordu.

Erkek egemen anlayış üzerine kurulu geleneksel yapı kadını baslalayıp annelik rolüyle sınırlarken, erkek feministler feminizmi daha çok kadınla beraber olma ve cinsel özgürlüğü çıkarlarına göre kullanma eğilimindeydiler. Peki bu ikilem kadının psikolojik doğasına nasıl tesir ediyordu?

İşte bu soruya ve kadın psikolojisiyle ilgili diğer konulara ışık tutacağına inandığımız bu kitap, iki senelik bir çalışmanın ürünü olarak sizlere ulaştı. İddialı konuşmayı sevmediğim hâlde şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki, biyo-psiko-sosyospritüel ve politik sentezi olan böyle bir eseri ne yerli ne de yabancı yayınlar arasında bulacaksınız.

GİRİŞ

Kadınların depresyona karşı duyarlılıkları, benliklerindeki güven eksikliği, kendilerini güçlü hissedememe duyguları, erkeklerden fiziksel ve psikolojik olarak ayrıldığı noktalar, tarihî tartışma konularıdır.

Bir taraftan toplum baskısı ve erkek egemen kültür, diğer taraftan cinsel özgürlük akımlarıyla zarar gören evliliğine iş yaşamındaki zor şartlar da eklenince, kadınla ilgili tartışmalar her gün yeni boyut kazanıyor.

Son 10-15 yıldır nörolojik bilimlerdeki devrim, genetik bilimlerdeki olağanüstü gelişmeler kadın erkek farklılıklannı yeniden ele almayı zorunlu hâle getirdi. Bu çalışmada dört önerme oldu:

  • Birinci önerme, kadının biyolojisini göz önüne almadan onun için en uygun olanın tanımlanamayacağı gerçeği.
  • İkincisi önerme Kültürel ve geleneksel aktarımların kadına biçtiği rollerin, günün verilerine göre yeniden tanımlanması gerektiği gerçeği.
  • Üçüncü önerme, modemizmin getirdiği sosyokültürel değerlere rağmen ruh sağlığımızdaki olumsuz gidişatın kadın psikolojisi üzerindeki sonuçlarını gözden geçirmek gerekliliği. Aynı zamanda kadının konforunun nerede olduğu konusunda beyin fırtınasını yapmak.
  • Dördüncü önerme, kadına ikinci sınıf olmayı öneren erkek egemen kültüre karşı, kadın erkek savaşlarını teşvik eden feminizmin yanlışı yanlışla düzeltmeye çalıştığının kanıtlanması. “Ortalama erkek, ortalama kadından daha üstündür.” düşüncesi Aristoteles’in teziydi. Aynı tez materyalizmin teorisyenlerin-den Nietzsche tarafından da savunuldu. “Peki günümüze gelindiğinde bu durumun alternatifi nedir? İnsanı üstün kılan, cinsiyetinin yetenekleri ve becerileri midir?” sorularının mutlaka sorulması gerektiğini düşündük.

Bir önceki yazımız olan Kadın Psikolojisi - Karen Horney başlıklı kitabımızda Kadın Psikolojisi Karen Horney, Kadın Psikolojisi Karen Horney epub indir ve Kadın Psikolojisi Karen Horney epub oku hakkında bilgiler verilmektedir.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.