Usta ve Margarita - Mihail Bulgakov - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Usta ve Margarita – Mihail Bulgakov

Usta ve Margarita – Mihail Bulgakov

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: Mart 2018
Eklenme: Eylül 11th, 2018
Dil: Türkiye
Sayfa: 520
Yazar: Mihail Bulgakov

2.846 Kişi Tarafından Görüldü

1930’lu yıllarda Moskova’da sıcak bir bahar günü… Günbatımına yakın saatlerde Şeytan, iyi giyimli ve yabancı görünümlü bir beyefendi kılığında şehre iner ve kendini kara büyü uzmanı Profesör Woland olarak tanıtır. Onun garip maiyetiyle birlikte gelişini, Sovyet başkentini kasıp kavuran bir dizi esrarengiz ve tekinsiz olay izler. Bulgakov 20. yüzyıl Rus edebiyatında çığır açan romanında, biri 1930’ların Moskova’sında, diğeri eski Kudüs’te geçen iki ayrı hikâye arasında baş döndürücü zikzaklar çizerek sürdürür anlatısını. Stalin rejiminin en karanlık günlerinde yazılan Usta ve Margarita, Sovyet yaşam tarzına yönelik keskin bir hiciv, dinsel bir alegori, komik bir fantezi olduğu kadar, dokunaklı bir aşk öyküsüdür de aynı zamanda. Bulgakov’un yaşamının son günlerine dek üzerinde çalıştığı roman, uzun süre yasaklanmış, yazarın ölümünden yıllar sonra, üstelik sansürlenmiş haliyle 1966’da yayımlanabilmiştir ancak.

Yelena Bulgakova, onun son günlerinde, anılarına “Yatağının yanı başında yere koyduğum mindere oturdum,” diye not eder ve şöyle devam eder: “Bazen bakışlarıyla bir şey istediğini anlatırdı. Ağrı kesici mi, yoksa içecek mi, yoksa içecek bir şeyler mi istediğini anlamak için sorardım. Çoğunlukla istediği bunlar olmazdı. O zaman “seninkini mi istiyorsun?” “Üstat ile Margarita’yı mı?” derdim. Evet, anlamında kafasını sallar ve sadece iki sözcük dökülürdü dudaklarından:

“Yeter ki bilsinler, yeter ki…”

20. yüzyılın en önemli otoriterlik karşıtı romanlarından biri sayılan Üstat İle Margarita, ilk kez 1973 yılında, yazılmasından 33 yıl sonra basımı gerçekleşmiştir. Sovyetlerin türlü baskıları ve sansürlerine maruz kalan Bulgakov, eserinde geçen tek cümlesiyle sonsuza dek sürecek bir mesaj bırakır.

“Doğru yok edilemez.”

 

ein warmer Frühlingstag in der Nähe von Sonnenuntergang in Moskau in den 1930er Jahren … manchmal der Teufel in der Stadt ist und gut gekleideten Herrn in einem fremden aussehenden Kostüm und schwarze Magie-Spezialist stellt sich als Professor Voland. Sein Abenteuer folgt, zusammen mit seinem seltsamen Gefolge, einer Reihe von mysteriösen und unheimlichen Ereignissen, die die sowjetische Hauptstadt überschwemmen. Bulgakow Roman Durchbruch im 20. Jahrhundert russische Literatur, ein in Moskau in den 1930er Jahren, ein weiteres ehemaliges Jerusalem in der letzten zwei schwindelerregenden Erzählung beginnt wieder zwischen verschiedener Geschichte Zickzack verlaufen. In den dunkelsten Tagen des Regimes Meisters Stalin und Margarita geschrieben, zu einer scharfen Satire des sowjetischen Lebens gerichtet, eine religiöse Allegorie, eine Fantasie, es lustig ist, Geschichte zu berühren Liebe ist zugleich. Bulgakow Roman wurde bis in die letzten Tage seines Lebens arbeiten, lange verboten, viele Jahre nach dem Tod des Autors, außerdem war es im Jahr 1966 kann aber in geschwärzten Form freigesetzt.

In seinen letzten Tagen bemerkt Yelena Bulgakova: “Ich saß in der Ecke meines Bettes neben meinem Bett”, fährt er fort: “Manchmal sagt er, dass er etwas mit seinem Blick will. Er half mir mit Schmerzmitteln, Getränken oder Getränken, um zu sehen, ob er etwas wollte. Das war nicht das, was sie die meiste Zeit wollten. Dann sagte ich: “Willst du deine?” “Meister und Margarita?” Ja, es bedeutet, seinen Kopf zu schütteln und nur zwei Worte von seinen Lippen:

“Solange du weißt, genug …”

Meister und Margarita, einer der wichtigsten antiautoritären Romane des 20. Jahrhunderts, wurden erstmals 1973 und 33 Jahre später veröffentlicht. Dem Druck und den Zensuren der Sowjets ausgesetzt, hinterlässt Bulgakow eine Botschaft, die für immer mit einem einzigen Satz in seiner Arbeit bestehen wird.
“Richtig kann nicht zerstört werden.”

 

A hot spring day in Moscow in the 1930’s … In the days leading up to sunset, Satan descends on the edge of a well-dressed and alien-looking gentleman and introduces himself as Professor Woland, a black magic expert. His adventure, along with his strange entourage, follows a series of mysterious and uncanny events that swamp the Soviet capital. Bulgakov explains the continuing narratives of twentieth-century Russian literature in his groundbreaking novel, one in Moscow in the 1930s, and another in two old stories in Jerusalem. Master and Margarita, written during the darkest days of the Stalin regime, are a poignant love narrative as well as a sharp satire for a Soviet lifestyle, a religious allegory, a funny fantasy. Bulgakov’s novel, which he worked on for the last days of his life, was banned for a long time, but years later, moreover, he was censored and published in 1966.

In his last days, Yelena Bulgakova notes, “I sat in the corner of my bed beside my bed,” he continues: “Sometimes he says that he wants something with his gaze. He helped me with painkillers, drinks, or drinks to see if he wanted something. These were not what they wanted most of the time. Then I said, “Do you want yours?” “Master and Margarita?” Yes, it means shaking his head and only two words from his lips:

“As long as you know, enough …”

Master and Margarita, one of the most important anti-authoritarian novels of the 20th century, were first published in 1973 and 33 years later. Exposed to the pressures and censures of the Soviets, Bulgakov leaves a message that will last forever with a single sentence in his work.
“Correctly can not be destroyed.”

Bir önceki yazımız olan Aşk Köpekliktir - Ahmet Ümit başlıklı kitabımızda Aşk Köpekliktir ekitap indir, Aşk Köpekliktir ekitap oku ve Aşk Köpekliktir pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.