Bebeklerde Uyku Eğitimi Bakımı Sağlık Sorunları Ve Oyunları pdf indir - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Bebeklerde Uyku Eğitimi Bakımı Sağlık Sorunları Ve Oyunları pdf indir

Bebeklerde Uyku Eğitimi Bakımı Sağlık Sorunları Ve Oyunları pdf indir

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2020
Eklenme: Şubat 19th, 2021
Dil: Türkiye
Sayfa: 409

540 Kişi Tarafından Görüldü

Bu araştırma yeni doğan bebeği olan annelerin bebek banyosu konusundaki görüşleri ile uygulamalarının aileden algıladıkları sosyal destek ve durumluk kaygı düzeylerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot: Araştırma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırma Ocak 2012-Eylül 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Yapılan güç analizi sonucunda 256 anne araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur.

Araştırma verilerinin toplanmasında “Anket Formu”, “Aileden Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ve “Durumluk Kaygı Ölçeği” kullanılmış olup veriler araştırmacı tarafından annelerle yüzyüze görüşülerek toplanmıştır.

Verilerin analizi, SPSS 15 paket programında yüzdelik dağılımlar ve ortalamalar, Pearson korelasyon analizi, t testi, varyans analizi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis varyans analizi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada etik ilkelere bağlı kalınmıştır.

Bulgular: Çalışmada annelerin aileden algılanan sosyal destek düzeylerinin iyi ve durumluk kaygılarının hafif düzeyde olduğu bulunmuştur. Annelerin aileden algılanan sosyal destek ölçeği puan ortalamaları arttıkça durumluk kaygı ölçeği puan ortalamalarının düştüğü belirlenmiştir.

Annelerin eğitim düzeyleri arttıkça aileden algıladıkları sosyal desteğin de arttığı ve bu artışın anlamlı olduğu (p<0.05); annelerin daha önce bebek banyosuyla ilgili deneyimlerinin olması durumluk kaygı düzeylerini istatistiksel açıdan anlamlı olarak düşürdüğünü göstermektedir(p<0.05). esnasında anneye yardım eden kişinin tecrübeli olmasının annelerin algıladıkları sosyal destek düzeyini anlamlı olarak (p<0.05) arttırdığı bulunmuştur.

0-6 yaş arası çocuklarda gelişim özellikler,Hastalıkları.Aşı takvimi ve programı,bebeğin temizliği,oyunları ve beslenmeleri  gibi bir çok konular açıklanmıştır.

Uyku problemi olan çocuklar aşağıdaki üç belirtiden birini veya daha fazlasını gösterirler.

 • Güçlükle uykuya dalarlar yada uyuyamazlar.
 • Gündüz uyuklarlar
 • Uyku sırasında alışılmadık yada istenmeyen hareketler yaparlar.

İlk aylarda tespit edilen sorunun tedavi edilmesiyle, 3-6 ay arasındaki diş problemi geçicidir. 6-9 ay arası olan problemleri ise yanına gidip ona dokunarak, ayağa kalktığı zaman oturmasını öğreterek; diğer problemlerini ise yanına gidip onunla sessizce ve nazik bir şekilde konuşup onun yanında olduğunuzu ve terk etmediğinizi hissettirerek çözebilirsiniz.

Bebeklerin Sağlıklı Uyku Süreleri

Yenidoğan döneminde bebekler günde toplam yaklaşık 12-16 saat uyurlar.

 • 2-3 aylık dönemde 3-4 saat aralıksız uyur ve beslenmek için uyanır. Aktif uyku %43’e düşer.
 • 3 aylık olduklarında bebeklerin %71’i tüm gece boyunca uyurlar.
 • 4 aylık dönemde, geceleri daha uzun; gündüzleri daha kısa uyurlar.
 • 6 aylık periyotta 5-6 saatlik uyku döngüsünde 1-2 kez uyanırlar. Uyandıktan sonra bebeklerin 1/3-1/2’si kendi kendine yeniden dalarlar. Günde toplam yaklaşık 11-14 saat uyurlar ve bu bebeklerin %84’ü tüm gece boyunca uyuyabilir.
 • 10 aylık bebeklerin 90%’ı tüm gece boyunca ve günde ortalama 10-13 saat uyurlar.
 • 12 aylık bebekler günde toplam yaklaşık 10-13 saat uyurlar.
 • 18-21 ay arası gündüz uykusu teke düşer.
 • 21-36 ay arası çocukların büyük kısmı günde 1 kez yarım saat ile 3 saat arası öğlen uykusuna ihtiyaç duyarlar.
 • 2 yaşında günde 10-12 saat uyurlar.

Bebeğinizle ilgili sorunlara; hazırlanmış olan pdf  kitap yardımcı olursa ne mutlu bizlere. iyi okumalar ve Sağlıklı Bebeklere

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.